Tel. 088 88 55 011

Barouchet museum Nienoord in verbinding met de laatste bewoners van de Fraeylemaborg

De jonkvrouwen Catharina Cornelia en Mieke van Panhuys zijn als vaste gasten onlosmakelijk aan de Fraeylema Koetsentocht verbonden.

Hun moeder, Geertruida Hermanna Louisa Christina (Louise) Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, was met haar drie dochters de laatste familie die op de Fraeylemaborg woonde.

Barouchet museum Nienoord

Eén van de stukken uit de collectie is een barouchet, een koetsiersrijtuig, dat plaats biedt aan vier inzittenden. Aanvankelijk in bruikleen gegeven door de familie Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren en later door de familie aan het museum geschonken. De barouchet, een populair rijtuig in met name Groningen en Friesland, werd in opdracht van de bewoners van de Fraeylemaborg in Slochteren gebouwd rond 1860 door rijtuigfabrikant Henrich & Veth te Arnhem. Op de beide portieren staat het wapen Van der Hoop van Slochteren afgebeeld. Het museum beschikt over een zestal rijtuigen van de Fraeylemaborg. “Aan deze barouchet hebben we eigenlijk niets hoeven te doen. De familie heeft duidelijk altijd veel aandacht aan haar wagenpark besteed,” licht het Hoofd Collecties, drs. Jan J. Zijlstra toe.

Gronings oud gerij

Sinds de opening van het Nationaal Rijtuigmuseum in 1958 op het terrein van Borg Nienoord in Leek, groeide de collectie van het museum tot zo’n 250 rijtuigen en sleden. Het is daarmee de grootste nationale collectie rijtuigen ter wereld. De rijtuigen zijn ondergebracht in de stichting ‘Paard en Karos’. Het bezit en de bruiklenen vormen tezamen een haast complete afspiegeling van wat er aan rijtuigen en sleden in de negentiende en twintigste eeuw in Nederland reed en gleed. Een veertigtal objecten is van Groninger komaf of is intensief daar gebruikt.

De tentoonstelling “Koetsen en kastelen. Rijtuigen en regenten onderweg in de turbulente 19de eeuw” In Museum Nienoord neemt u mee in het leven van twaalf historische personen van stand, hun families, rijtuigen en kastelen. Ieder is uniek in zijn of haar verhouding tot een veranderend Nederland. Voor geen van hen verloopt dit zonder slag of stoot. De verbrandingsmotor haalt de betrouwbare spierkracht van het paard gaandeweg in. Ook op maatschappelijk gebied verschuift er veel; bestaande denkbeelden over man en vrouw staan ter discussie, metaalbewerkers, spoorwegwerkers en veenarbeiders komen samen in de eerste vakverenigingen. De maatschappij ontwikkelt zich technologisch, sociaal, politiek en economisch in een hoog tempo.

Trots is het museum op het kunnen tonen van het gerestaureerde rijtuig van de buitenplaats Twickel en de Mors automobiel van Museum Louwman. Ook de Galaberline van Museum Van Loon en Grand Duc/Victoria van Kasteel De Haar zijn topstukken in deze tentoonstelling.
Daarnaast biedt Museum Nienoord voor het eerst in haar bestaan een gebarentour aan naast de audiotour.
De tentoonstelling blijft tot september 2024.