Tel. 088 88 55 011

De Fraeylemaborg

De huidige Fraeylemaborg is waarschijnlijk al vóór 1300 als steenhuis gebouwd. Waarschijnlijk was het destijds meer een versterkte opslagplaats, die vermoedelijk bij een boerderij behoorde. In de kroniek van Bloemhof wordt eerst gesproken over twee adellijke families in Slochteren; de Snelgers en (in 1290) de Haijinga’s (ook Heigienga’s of Hag(g)inga’s). Mogelijk dat een van beiden dit steenhuis bezat, maar hiervoor zijn verder geen aanwijzingen. De eerste vermelding met zekerheid is in 1465 als sprake is van een edele heerd, de Fraeylemaheerd. Dat jaar stond Ebbe Sluchtinge de helft van deze heerd af aan Aywet en Duirt Alberda in ruil voor landerijen bij Bierum. Voor verdere informatie over de geschiedenis van de Fraeylemaborg zie Wikipedia

Laatste bewoner

De laatste telg van het geslacht die de Fraeylemaborg bewoonde, Douarière Jonkheer drs. François van Panhuys, overleed op 9 juli 2008. Ze werd 92 jaar oud. Zij werd wel de “laatste ‘echte’ borgvrouwe van Groningen” genoemd. Met haar overlijden komt symbolisch een einde aan het tijdperk van de landadel in Groningen. Samen met haar drie dochters en haar zuster Jeanne, die overleed in 2002, was Louise van der Hoop de laatste die de Fraeylemaborg in grootse staat bewoonde. Op dinsdag 15 juli maakte zij per rijtuig haar laatste gang vanuit de Borg naar haar laatste rustplaats bij de Nederlands-hervormde kerk in Slochteren

Museum

De kerncollectie van de Fraeylemaborg is van de Gerrit van Houten Stichting, die ook permanent kunstwerken toont van Gerrit van Houten (1866-1934). Tevens is bij de Fraeylemaborg de collectie ondergebracht van de Jan Menze van Diepen Stichting, met Aziatische keramiek, Oranje-Nassauprenten, schilderijen en topografische kaarten. Ook wordt de collectie van de Stichting Van der Wijck-de Kempenaer hier bewaard. In het Koetshuis worden regelmatig wisselexposities gehouden. De borg is, als museum, het gehele jaar door geopend.

Verdere informatie

Homepage Fraeylemaborg Lopende tentoonstellingen in de Fraeylemaborg Openiningstijden